Forretningsbetingelser

 

Tak for din bestiling på TakeAwayportalen. Herunder har vi for en god ordens skyld opridset de generelle betingelser.

 

1. Generelt
Alle bestillinger foretages hos TakeAwayportalen er ligeledes underlagt den enkelte butik's forretningsbetingelser. Disse kan forefindes på butikkens hjemmeside eller ved direkte henvendelse til butikken. Hvor der er uoverensstemmelse mellem forretningsbetingelserne er det butikkens forretningsbetingelser der er gældende.

 

2. Bestilling hos TakeAwayportalen

Bestillingen som foretages er for TakeAwayportalen irrelevant. Den bindende købsaftale foregår mellem kunden og den butik som benytter TakeAwayportalen. TakeAwayportalen skal altså udelukkende anses som værende formidler mellem parterne.

Såfremt der er koblet en betalingsgateway på den enkelte butik's produkter, er denne ligeledes administreret og ejet af butikken, derfor skal spørgsmål om betaling mm. henvendes til den enkelte butik.

 

3. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: • valutaændringer • force majeure • leveringssvigt • afgiftsændringer • udsolgte varer og trykfejl

 

4. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

 

5. Levering
Levering er for TakeAwayportalen uvedkommende. Vi henviser derfor til butikkens egne forretningsbetingelser.


 

6. Afbestillinger
Ønskes en bestilling annulleret skal dette foregå direkte til den enkelte butik og er for TakeAwayportalen uvedkommende
 

7. Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler TakeAwayportalen, at De retter henvendelse til den enkelte butik.

 

8. Fortrydelsesret
TakeAwayportalen håndterer udelukkende formidlingen mellem sælger og køber, derfor er fortrydelsesretten underlagt den enkelte butik's betingelser.

 

9. Betaling

De mulige betalingsmåder er: Visa • Visa / Dankort • Visa Electron • MasterCard • JCB • Maestro

Betaling hæves fra kortet når bestillingen afhentes dog senest 30 dage efter at betaling er fortaget.

 

Ekstern persondatapolitik

 

 

GENEREL INFORMATION

 

Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at TakeAwayportalen behandler personoplysninger om dig.

 

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

 

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

 

 1. Hvilke oplysninger som behandles
 2. Hvilken behandling som finder sted
 3. Hvor længe behandlingen finder sted
 4. Hvilke rettigheder du har som registreret
 5. Hvem du kan rette henvendelse til hos TakeAwayportalen
 6. Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

 

PERSONOPLYSNINGER

 

TakeAwayportalen behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores produkter og tjenesteydelser. I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

 

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder mv.

 

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores økonomi- og ordresystem i 5 år med henblik på kvalitetsstyring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillinger.

Virksomhedens hjemmesider anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på hjemmesiden.

 

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

SOCIALE MEDIER

 

I forbindelse med dit besøg på Virksomhedens sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm.

 

Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig samt analyse og statistik for Virksomheden, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere.

 

Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Virksomheden har ikke indflydelse på de sociale mediers cookies-politik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

 

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Virksomheden til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Virksomheden modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

 

Du kan altid læse Virksomhedens cookies-politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

DINE RETTIGHEDER

 

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til TakeAwayportalen have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

 1. Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
 2. Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
 3. Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
 4. Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
 5. Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

MamaMoss

Vangen 83 C
9400 Nørresundby
Danmark

CVR. 39049384

 

KLAGE

 

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet                                                                                                                              

 

Borgergade 28, 5                                                                                                                        

1300 København K                                                                                                              

Tlf.nr.: 33193200                                                                                        

E-mail: dt@datatilsynet.dk